ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDA

Izdavanje potvrda o registraciji / neregistraciji korisnika naših usluga na predmetnoj lokacijiU Centru za potrošače omogućeno je izdavanje potvrde potrošaču da je registrovan kao potrošač vode i odvođenja otpadnih voda sa predmetne lokacije.
Popunjen i potpisan zahtjev (zahtjev je dat u prilogu u elektronskoj formi) potrebno je donijeti u Centar za potrošače.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod nadležnih referenata na broj telefona:
+387 33 23 76 55 lok. 138, 139, 140 i 141.
 
Ovdje možete preuzeti: "Zahtjev za izdavanje potvrde-registrovan potrošač" PDF - 9kB
  "Zahtjev za izdavanje potvrde-registrovan potrošač" MS Word - 45kB

Ukoliko Vam je potrebna potvrda da niste registrovani kao potrošač vode i odvođenja otpadnih voda sa predmetne lokacije, potrebno je da popunite i potpišete donji zahtjev, i uz isti priložite kopiju katastarskog plana sa naznačenom katastarskom česticom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod nadležnih referenata na broj telefona:
+387 33 23 76 55 lok. 138, 139, 140 i 141.
 
                                     
Ovdje možete preuzeti:  "Zahtjev za izdavanje potvrde-neregistrovan potrošač" PDF - 9kB
  "Zahtjev za izdavanje potvrde-neregistrovan potrošač" MS Word - 28kB