Aktuelno

15.11.2017
Obavještenje za medije i javnost
Sarajevo, 15.11.2017. godine – KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo obavještava cijenjene građane i potrošače, da je danas usljed kvara, oko 13:00 sati prestala sa radom telefonska centala ...
Pogledaj u cijelosti
   
14.11.2017
Akcija isključenja dužnika
Sarajevo 14.11.2017. godine - KJKP"Vodovod i kanalizacija" počinje aktivnosti na isključenju potrošača iz sistema vodosnabdijevanja, po osnovu neplaćanja računa za utrošenu vodu i odvodnju u ugovorenom ...
Pogledaj u cijelosti
   
13.11.2017
ZAŠTITA VODOMJERA
Sarajevo, 13.11.2017. godine – U skladu s najavljenom vremenskom prognozom za ovu sedmicu, koja će obilovati kišnim i snježnim padavinama, te osjetnim padom temperature koja će biti ispod nule, te upozorenjem ...
Pogledaj u cijelosti
   
09.11.2017
Obavještenje za medije i javnost
Sarajevo, 09.11.2017. godine – Zbog tendencioznih natpisa u posljednje vrijeme u nekim medijima, KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo obavještava medije i javnost, da su jedino valjane, mjerodavne ...
Pogledaj u cijelosti
   
09.11.2017
PREMIJER I DIREKTORICA PRATE REALIZACIJU POPRAVKE KVAROVA NA TERENU
Sarajevo, 09.11.2017. godine – Jučer, 08.11.2017. godine, u popodnevnim satima, Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo, Damir Faruk Saračević, član Nadzornog odbora VIK-a, Azra Muzur, v.d. direktorica ...
Pogledaj u cijelosti
   
08.11.2017
Premijer Konaković u radnoj posjeti VIK-u: Što prije unaprijediti stanje vodosnabdijevanja
U ponedjeljak, 06.11.2017. godine, u KJKP „VIK“ održan je sastanak, na kojem su prisustvovali: Elmedin Konaković, premijer Vlade Kantona Sarajevo, Senad Hasanspahić, ministar komunalne privrede i infrastrukture, ...
Pogledaj u cijelosti
   
02.11.2017
Borba protiv gubitaka vode u sistemu
U srijedu, 01.11.2017. godine, u KJKP „VIK“ održan je sastanak, na kojem su prisustvovali:Muamer Kosovac, v.d. predsjednika Skupštine preduzeća, Sedin Kozadra i Faruk Šahbegović, v.d. člana Skupštine, ...
Pogledaj u cijelosti
   
01.11.2017
Premijer Kantona Sarajevo u posjeti KJKP „VIK“: ZA KRATKO VRIJEME STABILIZIRANO VODOSNABDIJEVANJE U NEKIM DIJELOVIMA GRADA
Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, dana 30.10.2017. godine, posjetio je KJKP “Vodovod i kanalizacija”. U razgovoru s novim menadžmentom koji je predvodila v.d. direktorica Azra Muzur, informisan ...
Pogledaj u cijelosti
   
30.10.2017
Uprava preduzeća donijela Odluku: OBUSTAVA DALJEG EVIDENTIRANJA BESPRAVNIH PRIKLJUČAKA
Na prvoj sjednici Uprave preduzeća, koja je održana 23. 10.2017. godine, a na osnovu člana 39. Statuta preduzeća, donesena je Odluka o obustavi daljeg evidentiranja bespravnih priključaka i postupanju ...
Pogledaj u cijelosti
   
30.10.2017
ViK nije ukinuo cisternu za naselja Riječica, Zabrđe i Briješće
Obavještenje za javnost Obzirom da se u nekim medijima i portalima pojavila zlonamjerna i ne tačna informacija, kako je KJKP“Vodovod i kanalizacija“ ukinuo cisternu i ostavio bez vode građane naselja ...
Pogledaj u cijelosti
   
27.10.2017
Direktorica preduzeća posjetila radnike na terenu: OBILAZAK LOKALITETA POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI
Postupajući po mjerama koje je usvojila vlada Kantona Sarajevo na 90. vanrednoj sjednici, KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo je dobio pomoć drugih komunalnih preduzeća koji su ustupili radnike, opremu ili ...
Pogledaj u cijelosti
   
27.10.2017
PREZENTACIJA NOVIH TEHNOLOGIJA POPRAVKE KVAROVA
Nakon dvodnevne Konferencije i izložbe o vodosnabdijevanju i gubitku vode u vodovodnom sistemu, koja je održana u Sarajevu, na kojoj su stručnjaci iz Turske predstavljali nove tehnologije vodosnabdijevanja, ...
Pogledaj u cijelosti
   
27.10.2017
NOVE TEHNOLOGIJE VODOSNABDIJEVANJA KOJE MOGU POMOĆI SARAJEVU
Konferencija i izložba o vodosnabdijevanju i gubitku vode u vodovodnom sistemu održana je 19. i 20. oktobra 2017. godine na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu (IUS). Stručnjaci za vodovod iz Turske ...
Pogledaj u cijelosti
   
27.10.2017
IMENOVANE NOVE UPRAVLJAČKE STRUKTURE PREDUZEĆA
Skupština Kantona Sarajevo je na 8. hitnoj sjednici, održanoj dana 31.07.2017. godine donijela Odluku o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog ...
Pogledaj u cijelosti
   
27.10.2017
Informacija u vezi sa isključenjima dužnika
Sarajevo, 23.10.2017. godine – KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo poduzima niz aktivnosti na efikasnijoj naplati svojih potraživanja, što uključuje telefonski kontakt, slanje opomena uz račun, ...
Pogledaj u cijelosti
   
27.10.2017
Uspostavljena saradnja KP VIK Istočno Sarajevo i KJKP VIK Sarajevo
Vršilac dužnosti direktora KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, Azra Muzur i direktor Komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Istočno Sarajevo, Jovan Katić, su dana 20. oktobra 2017. ...
Pogledaj u cijelosti