Aktuelno
19.07.2018 15:38
INTENZIVNI RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI
Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata je u ulici Soukbunar 153, izvršila radove na popravci kvara na cjevovodu promjera DN 100 mm. Kvar je pravio štetu stambenom objektu, ali uz tačno lociranje ...
Pogledaj u cijelosti
 
   18.07.2018 07:44
U ulici Vratnik Mejdan i Širokac: AKTIVNOSTI NA DETEKCIJI PROBLEMA NA KANALIZACIONOJ CIJEVI
U vremenskim uslovima koje imamo u proteklom periodu dolazi do pojave bujičnih voda i kanali koji nisu projektovani za ekstremne padavine, nisu u stanju prihvatiti velike količine padavina u kratkom ...
Pogledaj u cijelosti
 
   17.07.2018 14:07
Aktivnosti na realizaciji NRW projekta: POSTAVLJANJE AUTOMATSKIH REGULATORA PRITISKA
U Zoni vodosnabdijevanja “Igman”, Tim za realizaciju NRW projekta je u mjerno regulacioni šaht Lužani, izvršio postavljanje reducira pritiska, radi automatske regulacije pritiska, odnosno obaranja pritiska, ...
Pogledaj u cijelosti
 
   13.07.2018 15:41
Na Izvorištu Bačevo : ZAVRŠENI RADOVI NA STOJČEVAČKOM KANALU
Iako su kišne padavine usporavale rad na terenu, kao i kvar na bageru izvođača radova, aktivnosti na revitalizaciji Stojčevačkog kanala su završene. Dovezene su posljednje količine filtracionog pijeska ...
Pogledaj u cijelosti
 
   12.07.2018 13:58
Radovi na uređenju Izvorišta „Mošćanica“: VRELO MOŠĆANICA PONOVO U PUNOM SJAJU
Na Izvorištu „Mošćanica“ nalazi se jedna od najstarijih kaptaža iz perioda Austrougarske vlasti, koja datira od 1889.godine, te se smatra da je tada i udaren temelj modernom vodovodu u Sarajevu. ...
Pogledaj u cijelosti
 
   12.07.2018 08:04
UGRADNJA DATA LOGGERA NA MJERNIM ŠAHTOVIMA
Tim za ralizaciju NRW projekta, 11.07.2018. godine je izvršio obilazak mjerno regulacionih šahtova u zoni vodosnabdijevanja “Kobilja Glava” a u cilju daljih aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
Pogledaj u cijelosti
 
   09.07.2018 10:41
IZVRŠENO PROŠIRENJE LAGUNE „BAČEVO“
Nakon što je završeno čišćenje kolmiranog sloja u laguni „Bačevo“, izvršen je iskop novog kanala dužine oko 100 metara, čime je izvršeno proširenje lagune koja se približila do Alipašinskih bunara AB1 ...
Pogledaj u cijelosti
 
   06.07.2018 14:39
Zbog nagomilanog otpada, šiblja i mulja: AKTIVNOSTI NA ČIŠĆENJU RAMIĆA POTOKA
Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata Pogona “Kanalizacija” je u sklopu redovnog održavanja Ramića banja – potok, čija je svrha da zadržava krupni talog i otpad koje nanese potok, pristupila ...
Pogledaj u cijelosti
 
   06.07.2018 12:33
Javno preduzeće Komunalno Brčko posjetilo VIK: VELIKI INTERES ZA DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA
Dana 05.07. 2018. godine je KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo posjetila delegacija Javnog preduzeća Komunalno Brčko, koju je primio Esnef Puriš, menadžer kvaliteta i zamjenik izvršnog direktora ...
Pogledaj u cijelosti
 
   06.07.2018 08:54
P.S. “Centar”: IZVRŠENA ZAMJENA BUNARSKOG PUMPNOG AGREGATA
Jučer, 05.07.2018. godine, u mašinskoj hali Pumpne stanice „Centar“, Služba za mašinsko održavanje izvršila je demontažu neispravnog bunarskog pumpnog agregata VIK 010 i montažu ispravnog, zamjenskog ...
Pogledaj u cijelosti
 
   04.07.2018 13:53
Služba za vodomjere i dezinfekciju vode: IZVRŠENA ZAMJENA VODOMJERNIH GARNITURA
Služba za vodomjere i dezinfekciju vode na nekoliko lokacija vrši zamjenu dotrajalih vodomjernih satova na stambenim objektima.
Pogledaj u cijelosti
 
   03.07.2018 13:37
Posjeta Izvorištu „Mošćanica“: PRIORITETAN ZADATAK ČIŠĆENJE TALOŽNIKA ALI I UREĐENJE CJELOKUPNOG OBJEKTA
Naše najstarije Izvorište „Mošćanica“, posjetila je Azra Muzur, v.d. direktorica KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo sa saradnicima, Kemalom Halvadžija, izvršnim direktorom Sektora za tehničke ...
Pogledaj u cijelosti
 
   
1 2 3 4 5 >> Na Kraj