Aktuelno
09.11.2018 16:02
Na području općine Stari Grad: REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U DIJELU ULICA KURTIN SOKAK, BEGOVAC, PAJE I PAJE SOKAK
U toku su radovi na rekonstrukciji vodovdne mreže u dijelu ulica Kurtin sokak, Begovac, Paje i Paje sokak. U dijelu ulice Kurtin sokak, između ulica Bistrik i Begovac, predviđena je rekonstrukcija vodovodne ...
Pogledaj u cijelosti
 
   07.11.2018 10:21
Demant na tekst “Građani bez vode, a ViK bez para”
Povodom teksta koji je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" pod nazivom “Građani bez vode, a ViK bez para” od 07.11.2018. godine, ovim putem želimo upoznati javnost da smo uputili demant u vezi sa ...
Pogledaj u cijelosti
 
   02.11.2018 14:45
POSJETA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, već duži niz godina, u okviru obrazovne, naučno istraživačke, stručne i tehničke saradnje sa obrazovnim ustanovama, omogućava istim, da njihovi učenici i ...
Pogledaj u cijelosti
 
   31.10.2018 15:14
Predmet: Reagovanje na tekst Dnevnog avaza “Fekalije smrde na Ciglanama”
Povodom teksta pod nazivom “Fekalije smrde na Ciglanama” od 30.10.2018. godine u Dnevnom avazu, ovim putem želimo upoznati javnost da je Tehnička služba “Kanalizacije” u vezi sa problemom u ulici Hakije ...
Pogledaj u cijelosti
 
   27.10.2018 12:41
Radovi u toku na Izvorištu "Sokolovići"
Izvršena je demontaža neispravnog crpnog agregata BSK-2, koji je veoma bitan za pravac pumpanja Rezervoara "Mojmilo". Trenutno se vraća zamjenska pumpa u bunar koji će biti ponovo
Pogledaj u cijelosti
 
   26.10.2018 14:40
Kobilja Glava: ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE
U ulici Kobilja Glava izvršena je izgradnja i rekonstrukcija dsitributivnog cjevovoda. Postojeća vodovodna mreža bila je od neadekvatnog i dotrajalog materijala, kako cijevi tako i spojeva te je ...
Pogledaj u cijelosti
 
   25.10.2018 14:36
REKONSTRUKCIJA DIJELA FEKALNE KANALIZACIJE U ULICI ALIJE NAMETKA
Pogon Kanalizacija započeo je radove na rekonstrukcij dijela fekalne kanalizacione mreže u ulici Alije Nametka. Postojeći fekalni kanal je profila DN 200 mm i ne zadovoljava potrebe u smislu funkcionisanja ...
Pogledaj u cijelosti
 
   25.10.2018 14:17
NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI SEPARATNE KANALIZACIONE MREŽE
U ulici Kurtin sokak: Na zahtjev predstavnika Općine Stari Grad Sarajevo, a prema preporukama Tehničke službe Kanalizacije urađen je projekat pod nazivom “Glavni projekat separatne kanalizacione ...
Pogledaj u cijelosti
 
   25.10.2018 10:22
IZVRŠENA UGRADNJA ELEKTORMAGNETNIH MJERAČA PROTOKA NA REZERVOARU POGLEDINE
Dana, 23.10.2018. godine na Rezervoaru “Pogledine” izvršena je ugradnja dva data loggera profila DN 300 mm i DN 200 mm, tzv. mjerna oprema za praćenje protoka i pritiska vode. U cilju smanjenja gubitaka ...
Pogledaj u cijelosti
 
   22.10.2018 12:24
U ulici Olovska: IZVRŠENO POLAGANJE CJEVOVODA
U petak 19.10.2018.godine završeni su radovi na polaganju cjevovoda u ulici Olovska. Riječ je o vrlo zahtjevnom projektu koji je obuhvatio izmještanje postojećeg cjevovoda profila DN 300 mm,
Pogledaj u cijelosti
 
   18.10.2018 16:53
Predstavnici KJKP „ViK“-a: KONFERENCIJA I IZLOŽBA O VODOSNABDIJEVANJU I GUBITKU VODE U VODODVODNIM SISTEMIMA
Danas, 18.10.2018. godine, na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu (IUS) počela je druga po redu međunarodna konferencija i izložba o vodosnabdijevanju i gubitku vode u vodovodnim sistemima pod ...
Pogledaj u cijelosti
 
   18.10.2018 11:58
DELEGACIJA ViK-a NA MEĐUNARODNOM KONGRESU O VODAMA U ISTANBULU
„Na poziv generalnog direktora Istanbulskog vodovoda i kanalizacije (ISKI), g-dina Fatih Turana, delegacija KJKP „ViK“-a, na čelu sa direktoricom Azrom Muzur i v.d izvršnim direktorom za ekonomske ...
Pogledaj u cijelosti
 
   
1 2 3 4 5 >> Na Kraj