Direkcija KJKP 'ViK' Aktuelno Obavještenja
ing. Jaroslava Černija 8
Sarajevo
 
ID broj: 4200151950004
PDV broj: 200151950004
  
Transakcijski računi:
Unicredit bank:
3389002208274753
Raiffeisen bank:
1610000063850067
Vakufska Banka dd:
1601040000035670
Intesa Sanpaolo banka:
1549212006139057
Sparkasse Bank dd BiH:
1994990000197993
 
Područje certifikacije
proizvodnja, distribucija vode
i odvođenje otpadnih voda
19.05.2018 13:58
OBAVJEŠTENJE
Poštovani potrošači, Uvažavajući potrebe vjernika u mjesecu Ramazanu, Uprava preduzeća donijela je odluku da za vrijeme obavljanja sehura ...
Pročitaj više
18.05.2018 15:37
Reagovanje na tekst „ Damir Saračević podnio ostavku u VIK-u: Ne želim sudjelovati u kompromitovanim procesima“
Na vašem portalu je dana 17.05.2018. godine objavljen tekst: „Damir Saračević podnio ostavku u VIK-u: Ne želim sudjelovati u kompromitovanim ...
Pročitaj više
18.05.2018 14:33
Sve bolja komunikacija između Preduzeća i korisnika naših usluga: KJKP „VIK“ U KATEGORIJI ONIH KOJI „BRZO ODGOVARAJU“
Facebook stranica KJKP „VIK“-a svakodnevno prezentuje najvažnije aktivnosti, koje su bitne za korisnike naših usluga, odnosno građane Kantona ...
Pročitaj više
15.05.2018 14:28
U TOKU RADOVI NA IZGRADNJI MJERNOG ŠAHTA
Na lokalitetu Bojnička bb, izvršeni su radovi na pripremi izgradnje mjerno regulacionog šahta, u okviru Projekta detekcije curenja i smanjenja ...
Pročitaj više
14.05.2018 12:07
U cilju poboljšanja kvaliteta usluge KJKP „VIK“-a: USPOSTAVA NOVE TELEFONSKE CENTRALE
U cilju poboljšanja kvaliteta usluge KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, obavještavamo građane Kantona Sarajevo o promjenama u telekomunikaciji. ...
Pročitaj više
11.05.2018 15:48
U okviru NRW Projekta: POČELA OBUKA NA NOVIM UREĐAJIMA
U okviru NRW projekta počela je obuka na mjerno-istražnoj opremi za smanjenje vodnih gubitaka u Kantonu Sarajevo. U saradnji sa firmom Andotehna ...
Pročitaj više
11.05.2018 14:37
DELEGACIJA KJKP “VIK” U POSJETI FIRMI “CULLIGAN”
Delegacija KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo, na čelu sa v.d. direktoricom preduzeća Azrom Muzur, u čijem sastavu su v.d. izvršni ...
Pročitaj više
09.05.2018 15:39
Na Izvorištu „Bačevo“, Zahvat Konaci: MONTAŽA NOVOG PROPELERNOG PUMPNOG AGREGATA
Na Pumpnoj stanici „Zahvat Konaci“ na Izvorištu „Bačevo“ za liniju prihranjivanja bunara, odvijaju se radovi na montaži novog propelernog pumpnog ...
Pročitaj više
08.05.2018 22:32
OBNOVITELJSKA PROVJERA SISTEMA KVALITETA
Danas je u preduzeću KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, održana obnoviteljska provjera sistema kvaliteta, od strane Slovenskog ...
Pročitaj više
08.05.2018 10:47
Predstavnici VIK-a i Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH: ODRŽAN RADNO KONSULTATIVNI SASTANAK
U Instituciji ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini, koja se nalazi u Mostaru, dana 07.05.2018 .godine održan je radno konsultativni ...
Pročitaj više
04.05.2018 12:15
U ulici Glođina: ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA KANALIZACIONE MREŽE
Radovi na izvođenju separate kanalizacione mreže u ulici Glođina su završeni. Kako je postojeća kanalizaciona mreža u ulici Glođina bila ...
Pročitaj više
03.05.2018 15:29
U zoni “Mojmilo – Hrasno”: DETEKCIJA KVAROVA
U okviru Projekta detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo - NRW projekta, u zoni Mojmilo-Dobrinja izvršena je pinpoint ...
Pročitaj više