Servisna informacija za dan: 22.06.2018
 
Poštovani potrošači i sugrađani,
 
U toku noćnih sati, od 02:00 do 05:00, isporuka vode vrši se pod smanjenim pritiskom i to u dijelovima grada: od Dolac Malte do Baščaršije, Otoka, Čengić Vila, Alipašino polje, Dobrinja, Sarajpolje, Rajlovac, Velešići, Pofalići, Kobilja Glava, Bare- Šip, Ciglane, Koševsko brdo, ulice Alipašina i Koševo, Cicin Han i Soukbunar, Podhrastovi, Grdonj, Sedrenik, Sokolovići, Hrasnica, Vogošća, Pogledine, Hrid, Bistrik, Mahmutovac, Turkušići, Hrasno brdo.
 
Apelujemo na potrošače, da se voda koristi racionalno i da svoja dugovanja izmiruju na vrijeme.