Obavještenja za potrošače i sugrađane Kantona Sarajevo

 
22.09.2017
Informacija i radovi na vodovodnoj mreži za dan 22. 09. 2017.
Poštovani potrošači, Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Hasana Bibera, Vidovci, Bosanskih Gazija, Trešnje, Aleja Lipa, Iza Hrida, Ljubljanska, Hamida Beširevića, Sedrenik, Prijeka česma, Kodžina, Grbavička, Azići, Safeta Hadžića, ispiranje cjevovoda i prebacivanje priključaka u ul. Muse Ćazima Ćatića, Safeta Zajke, prebacivanje priključaka, u ulici Safeta Hadžića izmiještanje zračnjaka. Na više lokacija vršiće se isključenje dužnika kao i sanacija iskopa. Tokom popravke pobrojanih kvarova, dolazit će do poremećaja u vodosnabdijevanju u slijedećim ulicama/naseljima: Vidovci, Bosanskih Gazija, naselje Pejton, naselje Otes, Trešnje, Aleja Lipa, Trg Heroja, Džamijska, Iza Hrida, Ljubljanska, Trnovska, Splitska, Emerika Bluma, Radnička, Hamida Beširevića, Nahorevska, Sedrenik, Sedrenik Čikma, Zmajevac, Rogina, Prijeka Česma, Hadžijamakova, Sumbul Česma, Kodžina, naselje Hrasno Brdo, Grbavička, Azići, Safeta Hadžića, Alibega Firduza. Danas će se (prema odobrenju potrošača) u ul. Hasana Bibera 105, vršiti radovi na popravci kvara na cjevovodu DN 400. Radi se o većim radovima (rasijecanju cjevovoda) i bez vodosnabdijevanja će biti naselja Velešići, Pofalići, Gornji Velešići. U toku dana, doći će do kratkotrajnog isključenja snabdijevanja vodom zbog popravke kvarova u šahtovima u slijedećim ulicama: Sedrenik Mali, Safeta Zajke, Mekote, Grdonj, Branilaca Hotonja. Očekujemo stabilizaciju u vodosnabdijevanju do 18 h.
Pogledaj u cijelosti