LOKACIJE NAPLATE NAŠIH USLUGA - KJKP 'ViK' d.o.o. Sarajevo

Plaćanje usluga potrošnje i odvodnje vode omogućeno je na sljedećim lokacijama:
 
BEZ PLAĆANJA PROVIZIJE
 
Blagajne KJKP 'Vodovod i kanalizacija' d.o.o Sarajevo
     
1. Blagajna:  
  - ul. Jaroslava Černija 8 0730 - 1800 (radni dani)
    0800 - 1400 (subota)
2. Blagajna:   
  - ul. Azize Šaćirbegović 18 0730 - 1800 (radni dani)
    0800 - 1400 (subota)
UZ PLAĆANJE PROVIZIJE
     
Naplatni punktovi 'Sarajevostan' d.o.o Sarajevo (provizija 0,50 KM)
     
1. Centar i Stari Grad:  
  - ul. Dolina 8 0730 - 1900 (radni dani)
    0730 - 1300 (subota)
2. Novo Sarajevo:  
  - ul. Envera Šehovića 9 0730 - 1530 (radni dani)
     
3. Novi Grad:  
  - ul. Ive Andrića 1 (Alipašino polje) 0730 - 1530 (radni dani)
  - ul. Salke Lagumdžije 13 (Dobrinja) 0730 - 1530 (radni dani)
  - ul. Gradačačka 26 (Čengić Vila II) 0730 - 1530 (radni dani)
     
Ostala mjesta plaćanja:
     
1. Šalteri BH pošte  
     
2. Šalteri komercijalnih banaka:  
  - Poslovnice 'UniCredit Bank' d.d Sarajevo  
  - Poslovnice 'Sparkasse bank' d.d.  
  - Poslovnice 'Investiciono komercijalne banke' d.d.  
  - Poslovnice 'Intesa Sanpaolo Banke'