Mogućnost zapošljavanja u KJKP VIK d.o.o Sarajevo

Kao Javno preduzeće, smatramo za potrebnim da zapošljavanje kadrova učinimo sasvim transparentnim. To namjeravamo postići procedurama planiranja, selekcije, odabira i postupka pri zapošljavanju kadrova. Na ovo nas obavezuje standard ISO 9001:2000 po kojem smo certificirani 2001 godine.
Opravdanost posjedovanja certifikata Sistema kvaliteta po navedenom standardu redovno potvrđujemo svake godine. Mogućnost da aplicirate za posao u našem preduzeću, nikako ne znači da ste Vaš problem nezaposlenosti riješili, nego to znači da će Vaša aplikacija biti obavezno uzeta u obzir kada se ukaže potreba za prijem novih zaposlenika, naravno ako ispunjavate potrebne uslove upražnjenog radnog mjesta.
Naše preduzeće može imati potrebu za kadrovima različitih profila: inžinjera, ekonomista, pravnika, hemičara te kvalifikovanih i visokokvalifikovanih radnika raznih struka i zanimanja.

Kako i zašto aplicirati za posao u KJKP VIK ?

Naša je želja da svim nezaposlenim ljudima pružimo šansu da apliciraju za posao, a naš interes je da, kada se ukaže potreba za prijem novih radnika, izaberemo najbolje uz primjenu širokog dijapazona kriterija. Posebno želimo da mladima pružamo priliku za razvoj karijere i napredovanje, uz uvjet da su sposobni i voljni odgovoriti na zahtjeve i dinamiku poslovanja, spremni za predan rad, učenje i lojalnost preduzeću.

Ukoliko ste: nezaposleni, predani poslu, stručno obrazovani, odgovorni, imate sklonost ka timskom radu, aplicirati možete popunjavanjem obrasca aplikacije.

 • Obrazac aplikacije možete preuzeti na jedan od sljedećih načina :
  • na glavnom protokolu preduzeća (ul.Jaroslava Černija 8 - Sarajevo ) ili
  • putem linka na ovoj web stranici

 • Popunjene aplikacije dostaviti:
  • lično na glavni protokol preduzeća ili
  • poštom na adresu:

  KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o.
  Aplikacija za radno mjesto                             ili           putem interneta na e-mail adresu:
  ul.Jaroslava Černija 8                                                    administrator (ajlam@viksa.ba)
  71000 Sarajevo

 • Download: APLIKACIJA ZA RADNO MJESTO( .doc - 102kB)

 • Nakon predaje aplikacije Vi ulazite u našu bazu podataka i potencijalni ste kandidat za radno mjesto u skladu sa Vašom kvalifikacijom .Vaša aplikacija biti će ravnopravno razmatrana sa ostalim aplikacijama.


 • Ukoliko uđete u uži izbor Kadrovska komisija će Vas pozvati na intervju, kada trebate i donijeti potrebnu dokumentaciju kojom dokazujete navode iz aplikacije.


 • Kadrovska komisija će na osnovu usvojenih kriterija za prijem, izvršiti izbor najpodobnijeg kandidata. U ovisnosti od složenosti radnog mjesta, proces odabira može obuhvatiti razne vrste testiranja i provjera znanja a koja će pomoći da se dođe do cjelovite slike o kandidatima.


 • O rezultatima odabira biti će pismeno obavješteni svi kandidati koji uđu u uži izbor.