AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.08.2019 u 20:49

IZVRŠENE POPRAVKE KVAROVA NA 16 LOKACIJA

Danas su ekipe ViK-a izvodile radove na opravci kvarova na 16 lokacija. U ulici Rustempašina opravljen je kvar na potisnom cjevovodu profila DN 700mm. Kvar na cjevovodu profila DN 100mm opravljen je u ulici Porodice Foht dok je u ulici Soukbunar opravljen kvar na cjevovodu profila DN 200mm. 

U ulicama Pofalička i Hamze Orlović opravljeni su kvarovi na cjevovodima profila DN 100mm, dok je u ulici Ive Andrića opravljen kvar na cjevovodu profila DN 150mm izmjenom oštećenog dijela cijevi i ugradnjom multi joint spojnica. 

Kvarovi na kućnim priključcima opravljeni su u ulicama Doglodi na dvije lokacije, Gorana Čišića, Mula Mustafe Bašeskije, Hekim Oglu Alipaše, Dr. Irfana Ljubijankića i Čebedžije.

 Pored radova na opravci kvarova, služba je izvodila i radove na polaganju cjevovoda DN 150mm u ulici Ciglanska zatim na prebacivanju priključaka na novopoložene cjevovode u ulicama Ahmeda Rizve i Uglješići. Na jednoj lokaciji je izvršeno uključenje potrošača u sistem vodosnabdijevanja.