AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 09.10.2019 u 15:20

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: IZRADA KANALIZACIONOG PRIKLJUČKA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objakata je, u sklopu planiranih aktivnosti, na lokalitetu Starog grada u ulici Bećarevo ćoše br 8., vršila radove na izradi kanalizacionog priključka u dužini od tri metra. Uz ručni iskop zemlje,  priključak se izvodi keramičkim cijevima profila 150 mm. Radovi se nastavljaju sutra.

Danas su nastavljeni radovi na lokaciji Stupska petlja, na montaži spoja fekalnog kanala. Jučer je postavljeno šest metara poliesterske cijevi profila 300 mm a danas još tri metra. Radne aktivnosti su otežane zbog velike dubine iskopa i mnoštva podzemnih instalacija. Radovi se nastavljaju sutra.

U ulici Dolina nastavljeni su radovi na rekonstrukciji separatnog kanala i montaži priključaka.

Pored planiranih aktivnosti, postavljena su i dva betonska poklopca na revizionim oknima u ulici Tvornička.