AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.10.2019 u 16:16

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: ZAMJENA POKLOPACA NA REVIZIONIM OKNIMA

Na saobraćajnici prema Skenderiji, u ulici Terezija, danas je izvršena zamjena poklopaca na revizionim oknima.

Također, na lokalitetu Stupa, kod Energoinvesta, izvršeno je odvarivanje poklopaca na revizionim oknima, zbog potrebe ispitivanja kanala na ovom lokalitetu i snimanja istog specijalnim vozilom sa kamerom, kao i postavljanje AB poklopaca.

U ulici Dolina nastavljeni su radovi na rekonstrukciji separatnog kanala i montaži priključaka.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas je vršilo radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Tvornička, Sulejmana Filipovića, Trg Grada Prata, Senada Poturka, Bjelašnička, Adema Buće, Zelenih beretki, Feriza Merzuka, Vogošćanskog odreda.

Ručno čišćenje slivnika vršeno je u ulicama Kasima efendije Dobrače i Abdesthana a ručno čišćenje bazena u ulici Garaplina.

Crpanje septičke jame vršeno je u ulici Tvornička.