AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.10.2019 u 18:09

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Danas su ekipe ViK-a izvodile radove na popravci kvarova na 16 lokacija. U ulici Sedrenik izvedeni su radovi na popravci kvara na cjevovodu profila DN 200mm. Na dvije lokacije u ulici Ljubljanska popravljeni su kvarovi na cjevovodu profila DN 300mm. Kvar na cjevovodu profila DN 150mm popravljen je u ulici Porodice Hasagić. Kvar saniran ugradnjom reparaturne spojnice. U ulici Briješće brdo izvedeni su radovi na izmjeni hidranta. 

Kvarovi na kućnim priključcima popravljeni su u ulicama Abdurahmana Muharemije, Tekija, Orahov brijeg i Stara cesta. 

Pored radova na popravci kvarova, služba je izvodila i radove na prebacivanju priključaka na novopoložene cjevovode u ulicama Zaima Imamovica i Štrosmajerova. U ulici Gladno polje vršeni su radovi na izradi novog priključka na vodovodnu mrežu. U ulici Hendekuša vršeno je ispiranje novopoloženog cjevovoda.