AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 18.10.2019 u 08:52

Radovi na kanalizacionoj mreži za 18.10.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Tvornička, Bjelašnička, Jukićeva, Patriotske lige. Sapiranje prokopa planirano je u ulicama Asima Ferhatovića i Velešići, čišćenje šahtova u Tvorničkoj a čišćenje korita slivnika u ulicama Hasana Bibera i Jukičeva. Crpanje septičkih jama planirano je u ulicama Jukičeva i Bajre Kaljanca, u Blažuju i na Trebeviću.