AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 20.10.2019 u 17:02

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

U toku vikenda 19 i 20.10.2019. godine ekipe ViK-a su izvodile radove na popravci kvarova na 4 lokacije. U ulici Safeta Zajke, izvedeni su radovi na popravci kvara na cjevovodu profila DN 200mm. Kvar je saniran ugradnjom multi joint spojnica i izmjenom oštećenog dijela cjevovoda. U ulici Iza Hrida popravljen je kvar na cjevovodu profila DN 350mm. Kvar saniran ugradnjom ramakon spojnice. 

Kvar na cjevovodu profila DN 100mm popravljen je u ulici Humska dok je u ulici Armije RBiH izvršena popravka kvara na kućnom priključku.