AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 21.10.2019 u 08:31

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 21.10.2019. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Hasana Sušića, Mihaljevska, Terovića, Blažujski drum, Arnaudija, Vratnik Mejdan, Jošanica Donja,Vogošćanskih odreda, Barica, Lužansko polje, Zaima Imamovića, Vrbovska, Milana Preloga, Igmanska, Dr. Halid bega-Hrasnice, Kakrinjski put, Esada Midžića, Saita Orahovca, Urijan Dedina, Ivana Gorana Kovačića, Pećina, Dr. Avde Sućeske, Smaila Balića, Adija Mulabegovića, Nadosjek i Hendekuša. Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima.