AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 21.10.2019 u 09:20

Radovi na kanalizacionoj mreži za 21.10.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Tvornička, Ahmeda Ljubunčića, Trg 22.Aprila, Bjelašnička, Hrasnička cesta, Umihane Čuvidine. Ispitivanje i čišćenje uličnih kanala planirano je u ulici Vogoščanskog odreda. Ručno čišćenje slivnika planirano je u ulicama Pirin brijeg i Vranjače a šahtova u ulici Tvornička. Crpanje septičkih jama planirano je u ulici Ljubina, u Rajlovcu i Zoviku.