AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.02.2019 u 16:08

NRW projekat: REGULACIJA VODOMJERA SA DATA LOGGER-OM NA REZERVOARU „KOVAČIĆI“

 

 

 

Danas, u sklopu aktivnosti na realizaciji NRW projekta, vršena je kontrola i regulacija mjerača protoka, odnosno vodomjera sa data logger-om.

 

U zoni vodosnabdijevanja „Kovačići“, Služba za proizvodnju i distribuciju vode i Služba za održavanje mreže i objekata u saradnji sa VMS Group, izvršila je provjeru rada vodomjera i ponovno programiranje istog, kako bi se uspostavilo tačno vršenje prenosa za praćenje protoka vode na novouspostavljenom aplikativnom softwaer-u meterING.

 

Radi se o glavnom odlaznom cjevovodu profila DN 400 mm koji snabdijeva Zonu „Kovačići“ te je zbog ovih radova dolazilo do prekida vodosnabdijevanja u ulicama Ljubljanska, Radnička, Ivana Gorana Kovačića, Trebevićka i Trnovska.

 

Zahvaljujemo potrošačima na strpljenju i razumijevanju.