AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.02.2019 u 16:49

Služba za održavanje mreže i objekata: IZVRŠENE POPRAVKE KVAROVA NA CJEVOVODIMA

 

 

 

Današnji radovi Službe za održavanje mreže iziskivali su izlazak na teren na nekoliko lokacija radi popravljanja kvarova na vodovodnoj mreži.

 

Tako su ekipe KJKP „ViK“-a u ulici Magribija izvršili popravku kvara na cjevovodu profila DN 40 mm, a radovi su završeni obradom spoja na cjevovodu. Napominjemo da je na ovom lokalitetu bilo potrebno odobrenje od Ministarstva saobraćaja KS za obustavu prometa, kako bi ekipe nesmetano mogle izvršiti sanaciju kvara.

 

U ulici Ahmeda Rizve, izvođeni su radovi na glavnom cjevovodu profila DN 6/4, kvar je saniran obradom spoja. Također, na lokalitetu Betanija kvar je saniran obradom spoja na cjevovodu profila DN 300 mm.

 

Treutno ekipe „ViK“-a vrše popravke kvarova u ulicama Svrake I i Reisa Fehima Spahe čikma.