AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 29.05.2020 u 15:40

Radovi na kanalizacionoj mreži: MONTAŽA KANALIZACIONOG PRIKLJUČAKA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je u ulici Fra Matije Divkovića nastavila radove na montaži separatnog priključka, koji se izvodi keramičkim cijevima profila 150 mm u dužini devet metara.

U ulici Brezanska danas je vršena montaža kanalizacionog priključka profila 200 mm u dužini četiri metra.

Također, u sklopu planiranih dnevnih aktivnosti, izvršena je i zamjena poklopca na šahtu, na lokalitetu Hadzići-Igman, u ulici Hakije Kulenovića postavljanje poklopca, kao i betoniranje prokopa na Butilama.