AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 12.02.2019 u 14:48

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butile: IZVRŠENA ZAMJENA PUMPE ZA TRETMAN MULJA

 

 

 

U sklopu redovnog održavanja pumpi u objektu za tretman mulja na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama, izvršena je zamjena pumpe za mulj, koja transportuje izdvojeni mulj sa trakastih zgušnjivača prema bazenu zgusnutog mulja.

 

Kapacitet pumpe za mulj je 40 m3/h, snage 5,5 kW koja se pokreće preko frekventnog regulatora.

 

Nakon montaže nove pumpe, izvršeno je testiranje rada i parametara pumpe te je ista puštena u rad. Svi parametri su u granicama i trakasti zgušnjivači rade u optimalnom režimu rada.