AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 06.08.2020 u 14:29

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: IZRADA FEKALNOG PRIKLJUČKA

U ulici Blažujski drum br. 5, aktivnosti na izradi fekalnog priključka koje su počele jučer, danas su nastavljene. Priključak se izvodi poliesterskim cijevima DN 300 mm u dužini sedam metara, sa izradom revizionog okna na kraju. Radovi na iskopu su se izvodili veoma otežano, zbog velikog broja podzemnih instalacija.

U ulici Fra Matije Divkovića izvode se radovi na montaži separatnih priključaka. U toku dana montirana su četiri priključka.

Jedna ekipa radnika vrši obilazak, dosipanje i sanaciju prokopa na nekoliko lokacija.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije vršilo je pročepljenje i čišćenje kanala i slivnika. Crpanje septičkih jama vršilo se u ulicama Bratunačka, Zabosnica, Bačići, Rakovička cesta.