AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 07.08.2020 u 08:16

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 07.08.2020. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Hadžiristića, Safvet-bega Bašagića, Vefika Karabdića, Bratunačka čikma, Izeta Delića, Omera Kovača, Trebinjska, Šerifa Loje, Put Famosa, Vitkovac, Viteška, Velešići, Muhameda ef. Pandže, Šejh Juje, Sedrenik mali, Bistrik, Iza gaja, Briješćanska, Vitomira Lukića, Bojnička, Nikole Šopa, Kurta Schorka, Bačići, Brezanska, Olovska i Triglavska. Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima.