AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.10.2020 u 14:30

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata, danas je vršila radove na popravci kvarova na više lokacija. Popravka kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi cijevi u ulicama Vidovci i Kulenvakufska je završena.  U ulici Tešanjska, ugao Halida Kajtaza ukinuta je stara cijev a položena nova.  Prespajanje dva priključka u šahtove izvršeno je u ulici Paje a popravka priključka izvršena je u ulici Fikreta Ploče. U Vilsonovom šetalištu izvršena je popravka kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi DN 300. Rekonstrukcija priključka u dužini 26 metara vršena je u ulici Hercegovačka.

U toku su i radovi na popravkama kvarova u ulicama Nusreta Fazlibegovića i Hamida Beširevića.

 

Pored radova na popravci kvarova, u ulici Gorica nastavljeni su radovi na polaganju cjevovoda DN 100 a danas je položeno 14 metara cijevi.  U ulici Stara Breka vršili su se radovi na izradi veze DN 150/80 i DN 80/80 za privremeni vod. U ulici Džemala Bijedića položeno je šest metara cijevi DN 150 i 12 metara DN 100. Jedna ekipa vrši radove na sanaciji iskopa na više lokacija.

     .