AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.01.2021 u 14:20

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, danas je izvodila radove u ulicama Branilaca Hotonja, Grbavička i Zmaja od Bosne.

 

U ulici Branilaca Hotonja urađen je separatni priključak keramičkim cijevima DN 150 mm u dužini sedam metara.

Radovi na betoniranju prokopa vršeni su u ulicama Grbavička br.42 i Zmaja od Bosne - (krug Kampusa). Također, vršeni su i radovi na utovaru i odvozu zemlje sa lokaliteta Briješće.