AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 11.03.2019 u 18:24

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

 

Danas, 11.03.2019. godine, Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata vršila je popravke kvarova na vodovodnoj mreži na 20 lokacija.
Na lokalitetima Samira Ćatovića Kobre, Ramiza Jašara i Vreoca vršena je popravka kvarova na glavnim cjevovodima profila DN 300 mm, kvarovi su sanirani obradom spoja.
U ulici Pogledine, došlo je do loma cijevi profila DN 100 mm, kvar je saniran ugradnjom reparaturne spojnice.
Pored popravki kvarova na vodovodnoj mreži, izvedene su dvije veze DN 150/100 i DN 100/65.

Trenutno se vrši popravka kvara u ulici Hekim Oglu Alipaše.