AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.03.2019 u 21:02

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: IZVRŠENE POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Dana 15.03.2019. godine, Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata vršila je popravku kvarova na više lokacija. 

U ulici Safeta Hadžića opravljen je kvar na cjevovodu profila DN 1000 mm, a u ulici Nova opravljen je kvar na potisnom cjevovodu profila DN 600 mm. 
Kvarovi su opravljeni u suradnji sa Službom za mašinsko održavanje. 

Opravljen je kvar u ulici Hamdije Ćemerlića na cjevovodu DN 100 mm izmjenom zatvarača. Na lokalitetu Vogošće opravljen je kvar u ulici Jošanička zamjenom podzemnog hidranta. 

Pored radova na opravci kvarova izvedeni su radovi na uvezivanju novopoloženog cjevovoda u ulici Kemala Kapetanovića.