AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.03.2019 u 10:40

22. MART - SVJETSKI DAN VODA

Prve važne preporuke o problemima vezanim za vodu i vodne resurse bile su formulirane na konferenciji Ujedinjenih naroda o vodama, koja je održana 1977. godine u Mar del Plati. Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 1993. godine službeno proglasila 22. mart  Svjetskim danom voda. Tog dana širom  svijeta, posebno se skreće pažnja na probleme vezane za vodu i vodne resurse s tim, da se svake godine obilježava uz drugi moto.

 

Svjetski dan voda potiče poduzimanje mjera za rješavanje krize vode. Danas blizu 663 miliona ljudi živi bez sigurne opskrbe vodom, odnosno nema pristup pitkoj vodi i suočava se s uticajem korištenja onečišćene vode na zdravlje. Približno pet miliona ljudi umire svake godine od bolesti koje se prenose prljavom vodom a oko 80 % svih bolesti nastaju zbog nečiste vode za piće. 


 

Evropska povelja o vodi naglašava, da bez vode nema života, da je ona dragocjeno dobro neophodno u svakoj ljudskoj djelatnosti i da njeni resursi nisu neiscrpni.  Povelja upozorava i na to, da mijenjati kvalitet vode znači ugrožavati život čovjeka i ostalih živih bića, koja od vode zavise. Ako se voda poslije upotrebe vraća u prirodnu sredinu, to ne smije biti na štetu drugih korisnika. Održavanje odgovarajućeg biljnog pokrivača, prvenstveno šumskog, od velike je važnosti za očuvanje vodenih resursa, koji se moraju stalno kontrolisati. Dobro upravljanje vodama mora se planirati i registrirati zakonom preko nadležnih institucija.

 

 

Ovogodišnja tema Svjetskog dana voda fokusirana je u okviru napretka održivog razvoja, uz akcent na „Voda za sve do 2030. godine“. Cilj Agende 6 za održivi razvoj do 2030. godine između ostalog potencira, da se postigne univerzalni i ravnopravni pristup sigurnoj pitkoj vodi za sve, sa adekvatnim sanitarnim i higijenskim uvjetima. Također, da se do 2030. godine poboljša kvaliteta vode smanjenjem onečišćenja i minimiziranjem ispuštanja opasnih kemikalija i materijala, da se prepolovi udio neobrađene otpadne vode i poveća recikliranje, te  značajno poveća učinkovitost korištenja vode u svim sektorima, kako bi se riješio problem nedostatka vode i smanjio broj ljudi koji pate od nedostatka vode. Naglašava se potreba provođenja integriranog upravljanja vodnim resursima na svim nivoima, uključujući i prekograničnu saradnju, zaštitu i obnovu ekosustava povezanog s vodom. Istaknuta je i neophodnost proširenja međunarodne saradnje, kao i potpora izgradnji kapaciteta u zemljama u razvoju u aktivnostima i programima vezanim za vodu i sanitaciju, uključujući prikupljanje vode, desalinizaciju, obradu otpadnih voda, recikliranje i ponovnu upotrebu.

 

 

Voda je zajedničko nasljedstvo i njenu vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak čovječanstva je da vodu racionalno koristi, jer ona ne zna za granice, ona je zajednička.   

 

Moramo čuvati naše izvore pitke vode, ne samo zbog zaštite okoliša, već i zbog zaštite našeg zdravlja, kao i zdravlja budućih generacija.  Možemo se smatrati sretnim, što imamo neometan pristup čistoj i pitkoj vodi.