AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.03.2019 u 17:46

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Dana 22.03.2019. godine Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata izvršila je popravku kvarova na 11 lokacija.

Na lokaciji Put Famosa izvršeno je osposobljavanje hidranata, dok je u ulici Pogledine izvršena izmjena uličnog ventila.

Osposobljavanje zatvarača profila DN 80 mm urađeno je na adresi Dalmatinska.

Opravke na kućnim priključcima su vršene  u ulicama: Dobroševićka, Zaima Šarca, Tukovi, Nikole Šopa i Esada Midžića.