AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.09.2021 u 15:41

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Zaposlenici Odjeljenja za popravke i rekonstrukciju kanalizacione mreže, i danas  planiraju položiti 12 metara fekalnog kanala i 12 metara kišnog kanala DN 300 mm, te uraditi dva reviziona okna i dva priključka. Radovi su u toku.

 

U ulici Velešići br.8 vršeni su radovi na sanaciji iskopa a u ulici Reisa Fehima Spahe vršene su aktivnosti na iznalaženju šahta. Jedna ekipa vrši obilazak i dosipanje prokopa.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na pročepljenju i čišćenju kanala, slivnika, septičkih jama i drugih pratećih objekata na najavljenim lokalitetima.

Jedna od intervencija bila je pročepljenje i čišćenje kanala u ulici Hamdije Kreševljakovića.