AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 20.10.2021 u 15:24

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: INTENZIVIRANI RADOVI U JUKIĆEVOJ ULICI

Zaposlenici Odjeljenja za popravke i rekonstrukciju kanalizacione mreže ovih dana intenzivirali su radove u Jukićevoj ulici. I danas planiraju položiti 21 metar fekalnog kanala, 21 metar kišnog kanala DN 300 mm i izvršiti izradu tri fekalna priključka. Završetak radova na ovoj dionici očekuje se iduće sedmice.

 

U ulici Adema Buće br.122 tokom dana završeni su radovi na montaži kišnog priključka KC profila 150 mm u dužini  šest metara.

 

U ulici Patriotske lige bb nastavljeni su radovi na izmještanju uličnog kanala DN 400 mm. Položena su tri metra cijevi profila 400mm, izvršeno betoniranje kinete i montaža revizionog okna, sa nivelisanjem poklopca.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika, septičkih jama i drugih pratećih objekata na najavljenim lokalitetima.

Jedna od intervencija bili su radovi na pročepljenju priključnog kanala u ulici Porodice Ribar.