AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 21.10.2021 u 14:36

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

U toku su radovi na popravkama kvarova na vodovodnoj mreži u ulicama: Mustafe Behmena, Hadži - Beširova, Toka, Gornja Jošanica I.

U ulici 21. mart, na novopoloženi cjevovod, prebačen je jedan priključak a dva su blindovana i prespojena. U ulici Garaplina radovi na izradi priključka DN 25/150 mm se nastavljaju, kao i u ulici Firduz-begova, gdje se vrši rekonstrukcija priključka. U ulici Aleksandra Puškina vršeni su radovi na ispiranju cjevovoda. Zatvarač DN 80 mm popravljen je u ulici Bjelavica.

Popravka kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi izvedena je u ulici Nikole Šopa na dvije lokacije a kvar na priključku popravljen je u ulicama: Kodžina na dvije lokacije, na lokalitetu Trg Sarajevske olimpijade, Donja Jošanica II. Na više lokacija vrši se sanacija iskopa.