AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 07.12.2021 u 14:03

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: AKTIVNOSTI NA VODOVODNOJ MREŽI

Ekipe Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su vršile popravku kvara na glavnoj cijevi u ulici Kobilja glava, na uglu ulica Muhameda ef. Pandže i Hasana Bibera, te u ulici Hasana Bibera, na cijevi DN 100 mm. Kvar na priključku popravljen je u ulicama: Čadordžina, Crni vrh, Menjak, Alipašina.

U ulici Antuna Hangija, izvršena je popravka kvara na zatvaraču DN 150 mm a u ulicama Jagodića i Donji Hotonj vršene su aktivnosti na isključenju potrošača, radi neizmirenja obaveza.

U toku su radovi na prebacivanju priključka u ulici Nevjestina.