AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.04.2019 u 15:56

Pogon“Kanalizacija“: AKTIVNOSTI TOKOM NOĆI U ULICI SAFVET-BEG BAŠAGIĆA

Tokom noći u subotu 13.04.2019.godine Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata je vršila intervenciju u ulici Safvet-beg Bašagića broj 54. Na pomenutoj adresi, došlo je do plavljenja objekta. Obzirom da je došlo do začepljenja priključnog kanala, ekipe Pogona “Kanalizacija” su pristupile aktivnostima koje su podrazumijevale čišćenje i pročepljenje kanalizacionih cijevi.

 

Stručnost i operativnost radnika preduzeća KJKP “ViK”-a su uspjele privremeno riješiti problem na ovom lokalitetu. Za dugoročno riješenje ovog problema, potrebno je izgraditi nekoliko revizionih okana na ovoj dionici i izvršiti popravku šahta koji je u ruševnom stanju a što je u nadležnosti Upravitelja ovih stambenih jedinica.

 

Time bi se Pogonu ”Kanalizacija” omogućila brža i efikasnija intervencija ukoliko bi dolazilo do ovakvih ili sličnih situacija.

 

Također, na ovom lokalitetu na terenu su bili dežurni istraživači i manipulanti te su ustanovili nakon iscrpavanja vode sa ovog lokaliteta, da postoji kvar u šahtu na vodomjeru. Ekipe KJKP “ViK”-a su izvršile popravku ovog kvara u nedjelju ujutru 14.04.2019. godine i time riješili problem što se tiče vodovodne instalacije.