AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.12.2021 u 09:05

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 08. decembar 2021. godine

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama: Ismeta Alajbegovića, Vlakovo, Sabita Užičanina, Balibegovica. U ulici Reisa Džemaludina Čauševića planirano je pročepljenje kanala i slivnika, kao i ručno čišćenje slivnika, u ulici Skenderija crpanje šahta. Aktivnosti na crpanju taložnika izvodit će se na PPOV Butila a crpanje septičke jame na lokalitetu Bačići.