AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.01.2022 u 14:01

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

U toku su popravke kvarova na vodovodnoj mreži u ulicama: Toromanova, Baruthana, Novi rezervoar.   

Radovi na popravci kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi danas su vršeni u ulicama Hendekuša, Generala Izeta Nanića. U ulici Džemala Bijedića izvršena je popravka kvara na dvije lokacije, na glavnoj cijevi i zatvaraču DN 150 mm a u ulici Humska na glavnoj cijevi DN 300 mm i na priključku. Kvar na priključku popravljen je i u ulicama: Komatin, Safeta Zajke, Krivoglavci a u ulici Asima Behmena pored popravke kvara na cijevi, urađena je i popravka zatvarača. Na više lokacija vršena je sanacija iskopa.