AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.01.2022 u 14:14

INFORMACIJA O KONTROLI ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA DECEMBAR 2021. GODINE

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće u sistemu javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti „ViK“-a se vrši u skladu sa zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“ br. 40/10, 30/12 i 62/17).

Interna kontrola zdravstvene ispravnosti vode se vrši u Laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode pri KJKP „ViK“ pri čemu se svakodnevno vrše fizičke-hemijske, hemijske i mikrobiološke analize.

Eksternu kontrolu u toku 2021. godine prema ugovorima sklopljenim nakon provedenih postupaka javnih nabavki po zahtjevu „ViK“-a vrše akreditovane laboratorije:

  • Zavod za javno zdravstvo KS fizičko-hemijski, hemijski i mikrobiološki parametri,
  • Zavod za javno zdravstvo FBiH – parametri radioaktivnosti
  • Institut za vode Bijeljina – hemijski parametri

 

Laboratorija za kontrolu kvaliteta vode pri KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo je u mjesecu decembru  izvršila fizičko-hemijske i hemijske analize u 834 uzorka vode i mikrobiološke analize u 704 uzorka vode. Po zahtjevima „ViK“-a, Zavod za javno zdravstvo KS je izvršio fizičko-hemijske, hemijske i mikrobiološke analize u 27 uzoraka vode a Institut za vode Bijeljina je izvršio analize hemijskih parametara u 7 uzoraka vode. Rezultati svih izvršenih analiza potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode u sistemu javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti „ViK“- a.

U slučaju utvrđivanja zdravstvene neispravnosti vode ili u slučaju postojanja opravdane sumnje u zdravstvenu ispravnost vode, stanovništvo ugroženog lokaliteta će zavisno od veličine lokaliteta biti upoznato sa problemom na jedan ili više slijedećih načina: putem direktnog kontakta, putem mjesne zajednice, općine, sredstava medija i web stranice „ViK“-a.