AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 25.01.2022 u 14:20

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, zbog izuzetno niske temperature koja otežava rad mehanizacije, ovih dana ima smanjen obim posla a rade se samo hitne intervencije.

Danas su vršeni radovi na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Terezija i Dolina.

 

Zaposlenici Odjeljenja za popravke i rekonstrukciju kanalizacione mreže, danas su vršili radove na varenju tri poklopca u ulici Mula Mustafe Bašeskije. Jedna ekipa je angažovana na odvozu zemlje sa poslovnog lokaliteta u Briješću.

 

Jučer je, u ulici Rogačići br.24, izvršena popravka dva fekalna priključka.