AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.05.2019 u 21:30

Hidroflex Slatina: OTKLONJEN KVAR NA DOVODNOM KABLU

Na hidroflex-u Slatina došlo je do prekida u komunikaciji sa podcentrom Centar, kao i smetnjama na elektro instalacijama u objektu i na dovodu u objekat.

Nakon sto je Elektrodistribucija  locirala kvar na dovodnom kablu hidroflex-a  Slatina, vršene su   aktivnosti na otkopavanju, kako bi se došlo do oštećenog kabla. Izvršena je popravka  kvara na kablu, stavljanje spojnica.

Svi radni parametri su ispravni, te je hidroflex Slatina pušten u rad.