AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 11.07.2019 u 08:05

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 11.07.2019. godine

Poštovani potrošači, U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Emerika Bluma, Hrvatin, Braće Begić, Koševo, Safvet-bega Bašagića, Grličića brdo, Ispod Budakovića, Franca Lehara, Sarajevska cesta, Stup, Bačići, Doglodi, Bojnik, Dobroševići, Hrasnička cesta, Nadira Kafedžića, Donja Vogošća, Orahov brijeg, Jusufa Juke Gojaka, Safeta Zajke, Trg Heroja, Porodice Ribar, Vlakovo, Stari drum, Put spasa, Plavi put, Butmirskog bataljona, Nalina, Kamenica, Paje sokak, Muhidina Čomage, 28. Februar, Barica, Rajlovac, Zabrđe, Reljevo i Riječica. Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima.