AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 17.07.2019 u 15:45

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: ZAVRŠENI RADOVI NA IZRADI FEKALNOG PRIKLJUČKA

Po planiranim aktivnostima Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata,  danas su nastavljeni radovi na izradi fekalnog priključka u ulici Nahorevska br.99. U toku dana, uradeno je četiri metra kanala GRP, profila 200 mm. Planirano je da se radovi danas završe.

 

U ulici Piruša br.17 radilo se na popravci priključka slivnika u dužini od tri metra a na osnovu sporazuma sa Opcinom Stari Grad.

U ulici Lepenička br.6A izvršena je ugradnja poklopca na kanalizacionom šahtu.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vršilo je radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika na više lokaliteta u gradu.

Između ostalog,  u Bolničkoj ulici izvršeno je ispitivanje, te čišćenje fekalnog i kišnog kanala. Radovi će biti završeni u toku dana. Crpanje septičke jame izvršeno je u ulici Bačići.