AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 18.07.2019 u 16:04

Pogon „Kanalizacija“: u ulici Donje Biosko RADOVI NA IZRADI KANALIZACIONOG PRIKLJUČKA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, po planiranoj dinamici za tekući dan, počela je radove na izradi kanalizacionog priključka u ulici Donje Biosko do br. 34. Radne aktivnosti su se izvodile veoma otežano zbog kamenitog terena. Priključak se izvodi sa keramičkom cijevi profila 150 mm u dužini od 2,30 metra.  Radovi na ovoj lokaciji se nastavljaju sutra.

 

Na adresi Šip K-35 i K- 34 danas su se vršili pripremni radovi za izradu kanalizacionog priključka. Radnici su danas rezali asfalt, te pripremali mjesto za izvođenje radova, koji će biti nastavljeni sutra.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vršilo je radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika na više lokaliteta u gradu. Crpanje septičke jame izvršeno je u ulici Panjina kula do br.159.