AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 05.12.2018 u 02:00

KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo SJEĆANJE

Povodom 129 godina rada preduzeća KJKP “ Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Sarajevo, sa tugom i dužnim poštovanjem sjećamo se naših poginulih radnih kolega šehida i poginulih boraca časnihbranitelja države Bosne i Hercegovine.I ove godine, 06.decembra u 10:00 sati ćemo odati počast i položiti cvijeće na Spomen obilježje,u krugu preduzeća u ulici Jaroslava Černija br.8

Ajkunić  Muhamed, Began  Kasim, Beljulji  Islam, Buljušmić Nudžeim, Borčak  Senad,Čaušević Dževad, Čaušević  Vahid,  Dedić  Refik,  Džabija  Edin,  Džip  Enes,  Gušo  Ibro,Frankić  Ranko,  Huskanović  Ramiz, Halilagić  Meho,  Hadžić  Safet,  Hadžiahmetović Sulejman, Herco Safet, Kovačević Omer, Kovačević Hamdo, Kovačević Himzo, Krajčin Ibro,  Kozić Nikola, Krdžalić Sead, Kojić Bajar, Kljuno Suljo, Laković Ismet, Jordamović Esad,  Jeftić  Milenko,  Jelić  Muharem,  Istrefi  Ismet,  Imamović  Edhem,  Kljuno  Asim,Mrehić Mirsad, Mulahuseinović Nedim, Muslić Kemal, Mašić Mevsud, Mališević Ćamil,Omanović  Husein, Pihljak Selver, Sarajkić Selim, Šečić Vehbija, Šljivo Izet, Tičić Nedžad,Tuzlak  Rasim,  Tahirbegović Daver,  Velić  Mujo,  Zeba  Nusret,  Zuko  Ramiz,  Ajanović Omer, Aslani Halim, Bekto Rešid, Bezek  Ivan, Čerkez  Ibrahim, Daut Izet, Džindo Mušan,Guta  Ejub, Gajović Ratomir, Hajdarević Zildžo, Imamović Ramiz, Imamović Zaim, IbruljSabahudin,  Kapičija  Rahmo,  Kadrović  Dževad,Osmanović  Revda,  Sarajkić  Ahmed,Sarajkić  Began,  Šetkić  Ramo, Variz Kasim, Zvizdić Džafer, Vatrić Izet, Voloder Ćamil.

S poštovanjem
Uprava preduzeća, Sindikalni odbor i zaposlenici