AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.12.2018 u 02:00

Kantonalna uprava civilne zaštite KS: Preduzeti preventivne mjere zaštite i spašavanja od snježnih padavina i niskih temperatura

Kantonalna uprava civilne zaštite KS: Preduzeti preventivne mjere zaštite i spašavanja od snježnih padavina i niskih temperatura Kantonalna uprava civilne zaštite preporučuje svim pravnim i fizičkim licima na području Kantona Sarajevo da odmah preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od snježnih nanosa i niskih temperatura, kao i leda i ledenica, u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama propisanim Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.Preporuka je data jer se u narednim danima očekuje pogoršanje vremenskih prilika na području KS koje će biti praćene niskim temperaturama i snježnim padavinama.Kako ističu u Upravi, obaveza je pravnih lica da, u skladu sa svojim plan skim dokumentima iz oblasti zaštite i  spašavanja,  pravovremeno  pripreme  vlastite  organizovane  snage  civilne  zaštite  (štabove,  jedinice  i povjerenike  civilne  zaštite)  kao  i  da  ih  opreme  neophodnom  opremom  i  sredstvima  za  efikasno  i  brzo reagovanje na najavljene prirodne i druge nesreće.
Također ukazuju na obavezu lične zaštite, te uzajamne zaštite građana kao najmasovnijeg oblika pripremanja i organizovanog učešća u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od nesreća.

“Posebno  apelujemo  na  pravna  lica  koja  imaju  potpisane  sporazume,  odnosno  ugovore,  sa  svim  nivoima vlasti  (općine,  Kanton  Sarajevo,  Federacija  BiH),  da  pripreme  adekvatnu  mehanizaciju  i  da  na  vrijeme reaguju  na  najavljene  snježne  padavine,  kao  i  na  sva  pravna  i  fizička  lica  da  na  vrijeme preduzmu  mjere čišćenja  i  uklanjanja  snijega,  uklanjanja  leda  i  ledenica,  a  koje  su  im  propisane  Zakonom  o  komunalnojčistoći,    i  Zakonom  o  upravljanju  zajedničkim  dijelovima  zgrade”,  navode  iz  Kantonalne  uprave  civilne zaštite KS.