AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 25.12.2018 u 02:00

Na Rezervoaru „Boguševac”: IZVRŠENA UGRADNJA ELEKTROMAGNETNOG MJERAČA PROTOKA NA REZERVOARU „BOGUŠEVAC”

Danas su Služba za proizvodnju i distribuciju vode i Služba za održavanje vodovodne mreže u saradnji sa firmom “Mibral”,izvršili ugradnju elektromagnetnog mjerača protoka u Zoni vodosnabdijevanja “Boguševac”.Izvršena je rekonstrukcija dijela cjevovoda profila DN 100 mm nakon čega je ugrađen mjerač protoka navedenog profila, koji je predviđen za mjerenje protoka i pritiska vode u ovoj Zoni.

Ugradnjom ovog elektromagnetnog mjerača protoka omogućit će se tačno mjerenje protoka vode na ovom potezu putem SCADA sistema a sve u cilju smanjenja gubitaka i neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo.