Lokacije naplate

Lokacije naplate usluga KJKP 'ViK' d.o.o. Sarajevo

Plaćanje usluga potrošnje i odvodnje vode omogućeno je na sljedećim lokacijama:

Blagajne KJKP 'Vodovod i kanalizacija' d.o.o. Sarajevo

1.BLAGAJNA

Jaroslava Černija 8

07:30h-17:00 (radni dani)

09:00h-14:00 (druga subota u mjesecu)


3.BLAGAJNA

Centar za komunalne usluge

Envera Šehovića 14

07:30h-16:00 (radni dani)

08:00h-14:00 (svaka radna subota)


4.BLAGAJNA

Jošanička 80 (Vogošća)

08:00h-16:00 (radni dani, osim četvrtka kada je radno vrijeme do 18h)


5.BLAGAJNA

Dobrinjske Bolnice 15

07:30h-16:00 (radni dani)

Šalteri 'BH pošte'


Šalteri komercijalnih banaka

Poslovnice 'UniCredit Bank' d.d., broj računa: 3389002208274753

Poslovnice 'Raiffeisen Bank' d.d., broj računa: 1610000063850067

Poslovnice 'Intesa Sanpaolo Banka' d.d., broj računa: 1549212006139057

Poslovnice 'Sparkasse Bank' d.d., broj računa: 1994990000197993

Poslovnice 'Bosna Bank International' d.d., broj računa: 1413065320199704

Poslovnice 'ZiraatBank BH' d.d., broj računa: 1861010310521757

Poslovnice 'ASA Banke' d.d., broj računa: 1344701006766091