Proizvodi i usluge

CIJENA VODE
 
Vlada Kantona Sarajevo, na 43. sjednici održanoj 26.11.2013. godine donijela je odluku o cijeni usluge vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda, a primjenjivati će se od 01.12.2013 i to:
1. U strukturi cijene vode za kategoriju 'Domaćinstva' učestvuju:
 
Varijabilni dio - KM/m3 vode
  Potrošeni m3 vode mjesečno
  <= 5 m3 > 5 m3 <= 30 m3 > 30 m3
Usluga snabdijevanja pitkom vodom 0,70 0,84 1,17
Usluga odvodnje otpadnih voda 0,30 0,36 0,50
PDV 0,17 0,20 0,28
Ukupno 1,17 1,40 1,95
PVN za korištenje voda 0,01
PVN za zaštitu voda 0,04
Ukupno 0,05
* Fiksni dio - KM/mjesečno
Fiksni dio 2,00
PDV 0,34
UKUPNO 2,34
 
2. U strukturi cijene vode za kategoriju 'Institucije' učestvuju:
 
 
Varijabilni dio - KM/m3 vode
Usluga snabdijevanja pitkom vodom 1,17
Usluga odvodnje otpadnih voda 0,50
PDV 0,28
Ukupno 1,95
PVN za korištenje voda 0,01
PVN za zaštitu voda 0,04
Ukupno 0,05
* Fiksni dio - KM/mjesečno
Fiksni dio 4,00
PDV 0,68
UKUPNO
4,68
 
3. U strukturi cijene vode za kategoriju 'Ostali korisnici' učestvuju:
 
Varijabilni dio - KM/m3 vode
Usluga snabdijevanja pitkom vodom 2,18
Usluga odvodnje otpadnih voda 0,94
PDV 0,53
Ukupno 3,65
PVN za korištenje voda 0,01
PVN za zaštitu voda - zagađivači veliki srednji mali
0,20 0,10 0,04
Ukupno 0,21 0,11 0,05
* Fiksni dio - KM/mjesečno
U zavisnosti od profila vodomjera Profil vodomjera
do 40 mm 50-100 mm 150 mm i više
Fiksni dio 4,00 20,00 40,00
PDV 0,68 3,40 6,80
UKUPNO 4,68 23,40 46,80