AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 05.08.2022 u 15:47

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dane 06., 07. i 08. 08. 2022. godine

U subotu, 06.08.2022. g. u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama Nova i Soukbunar a u nedjelju, 07.08.2022. g. radovi na popravkama kvarova planirani su u ulici Sumbul česma. U ponedjeljak, 08.08.2022. g. radovi na popravkama kvarova planirani su u slijedećim ulicama: Bardakčije, Panjina kula, Humska, Jošanica gornja, Omladinska, Alipašina, Ramića banja, Hajrudina Šabanije, Reljevska, Safeta Ahmetspahića, Hotonj donji, Numan paše Ćuprilića, Ćamila Avdića i Sulje Jahića. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.