AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 29.09.2022 u 09:02

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 29. 09. 2022.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Svrake, Ludviga Kube, Hrgića i na lokalitetu Butmir. Čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Feriza Menzuke, Vogošćanskog odreda, Put Mladih Muslimana, Safeta Zajke, Kurta Schorka a ručno čišćenje slivnika vršit će se u ulicama Huremuša i Kamenica.