AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 29.09.2022 u 15:31

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Radnici Odjeljenja za popravku i rekonstrukciju kanala danas su nastavili radove na popravci priključnog kanala u Mis Irbinoj ulici. Ugrađeno je dva metra keramičke cijevi  DN 125 mm, 13 metara PVC DN 160 mm, četiri luka DN 160/45 i  jedna račva DN 200/160 /90 mm. Radovi su završeni.

 

Radovi na izradi separatne kanalizacione mreže profila 300 mm u ulici Aleksandra Puškina odvijaju se u kontinuitetu. Tokom dana položeno je šest metara fekalne cijevi i šest metara kišne cijevi i urađen jedan priključak.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Svrake, Ludviga Kube, Hrgića i na lokalitetu Butmir. Čišćenje i pročepljenje slivnika vršilo se u ulicama Feriza Menzuke, Vogošćanskog odreda, Put Mladih Muslimana, Safeta Zajke, Kurta Schorka a ručno čišćenje slivnika u ulicama Huremuša i Kamenica.