AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 01.12.2022 u 15:20

Radovi na kanalizacionoj mreži

U ulici Borak, nastavljeni su radovi na izgradnji separatnog kanala a tokom dana urađena su dva reviziona okna. Radovi na izradi separatnog priključka vrše se u ulici Bojnička. Ugrađeno je 12 metara poliesterske cijevi DN 300 mm. Radovi se nastavljaju sutra. U ulici Begovac 2, izvršena je rekonstrukcija priključnog kanala.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na čišćenju kanala i slivnika u ulici Braće Kršo, čišćenje kanala za potrebe snimanja istog vršeno je u ulici Luke a čišćenje slivnika u ulici Sarajevske olimpijade i na lokalitetu Baščaršija, Ilidža. Ručno čišćenje bazena vršeno je u ulicama Mjedenica, Nusreta Fazlibegovića i Safeta Zajke a sapiranje prokopa u ulici Bulevar branilaca Dobrinje.